Išmetamųjų dujų valymas sorbotech® anglimis

Sorbotech® aktyvintos anglys naudojamos sistemose, kuriose reikia išvalyti išmetamąsias dujas. Jos puikiai atlieka savo darbą:

  • Komunalinių atliekų deginimo įmonėse
  • Medicininių atliekų deginimo įmonėse
  • Nuotekų dumblo deginimo įmonėse
  • Anglimi kūrenamose elektrinėse


Tarp produktų, naudojamų aukščiau išvardintose srityse, yra impregnuotos ir neimpregnuotos miltelių pavidalo Sorbotech® FP/FPB serijos anglys, taip pat Sorbotech® FGB ir FGBS granuliuotos anglys, skirtos dioksinų ir furanų (PCDD/F) bei sunkiųjų metalų šalinimui.


Miltelių pavidalo anglys Sorbotech® gali būti supakuotos į maišus arba didmaišius, taip pat gali būti pristatomos autocisternomis.