NAUJUMO! Pasirinkite filtrą

Dujų valymo filtrai

Paleidome:


Filtrów
GPE

Filtrów
GS

Filtrów
GB

Na čo sa používajú naše uhlíkové filtre Sorbofil®?

Zdrojom nepríjemných zápachov sú prirodzené procesy, ku ktorým dochádza v prírode, ako aj procesy súvisiace s ľudskými aktivitami. Uhlíkové filtre Sorbofil® sa používajú pri odstraňovaní organických a anorganických chemických zlúčenín zo vzduchu. Organické zlúčeniny, nazývané VOC (prchavé organické zlúčeniny) sú odstraňované v procese fyzikálnej adsorpcie. V prípade anorganických zlúčenín používané vhodne zvolené impregnované aktívne uhlie Sorbotech® odstraňuje nečistoty chemickou adsorpciou. Vzhľadom na narastajúci problém obťažovania zápachom a v snahe naplniť očakávania našich zákazníkov týkajúce sa účinnosti filtrácie využívame pri výrobe filtrov naše dlhoročné skúsenosti a prax. Efektivita a hospodárnosť práce sú najdôležitejšie prednosti uhlíkových filtrov Sorbofil® určených na čistenie vzduchu.

Ekologické riešenia sú nevyhnutné v takmer každej výrobnej firme.

Maliarstvo a lakovníctvo

Maliarstvo a lakovníctvo

odstraňovanie prchavých organických zlúčenín (VOC) zo vzduchu
Bioplyn

Bioplyn

úprava bioplynu; odstraňovanie siloxánov, odstraňovanie prchavých organických zlúčenín, odstraňovanie sírovodíka (H2S)
Čistenie odpadových vôd

Čistenie odpadových vôd

dezodorácia vzduchu, dočisťovanie odpadových vôd
Rafinérie

Rafinérie

čistenie polotovarov, čistenie vzduchu
Spaľovne odpadu

Spaľovne odpadu

odstraňovanie dioxínov a furánov zo spalín
przemysł spożywczy

Potravinársky priemysel

dezodorácia vzduchu, odstraňovanie zápachu, čistenie polotovarov

Sorbofil® GB


Sorbofil® GB yra didelio efektyvumo anglies filtrai, skirti dujų valymui. Jų konstrukcija užtikrina maksimalią valomos terpės kontakto su anglies sluoksniu trukmę. Dėl filtrų konstrukcijos ir anglies sluoksnio išdėstymo Sorbofil® GB filtrai leidžia valyti didelio intensyvumo dujų srautus, kartu užtikrindami santykinai mažus slėgio kryčius. Sorbofil® GB filtrai pasižymi plačiu dujų debito diapazonu, kuris, priklausomai nuo varianto, gali būti nuo 1000 iki 40 000 m3/h

Sorbofil® GPE


Sorbofil® GPE yra didelio efektyvumo anglies filtrai, skirti dujų valymui. Jų konstrukcija užtikrina maksimalią valomos terpės kontakto su anglies sluoksniu trukmę. HDPE medžiaga, iš kurios jie yra pagamintio, leidžia naudoti Sorbofil® GPE filtrus tokiose vietose, kur padidėja korozijos rizika. Sorbofil® GPE filtrai pasižymi plačiu dujų debito diapazonu, kuris, priklausomai nuo varianto, gali būti nuo 350 iki 5 500 m3/h.

Sorbofil® GS


Sorbofil® GS yra didelio efektyvumo anglies filtrai, skirti dujų valymui. Jų konstrukcija užtikrina maksimalią valomos terpės kontakto su anglies sluoksniu trukmę. Dėl aktyvintosios anglies sorbcinių savybių Sorbofil® GS 1 filtrai gali būti naudojami organiniams ir kai kuriems neorganiniams teršalams šalinti iš oro ir dujų. Sorbofil® GS filtrai pasižymi plačiu dujų debito diapazonu, kuris, priklausomai nuo varianto, gali būti nuo 200 iki 3 000 m3/h.