Atsakant į klausimą, kokie junginiai gali būti adsorbuoti aktyvintos anglies, galima būtų atsakyti, kad absorbuojami bus organiniai junginiai ir kai kurie didesni junginiai ir neorganinės molekulės, pavyzdžiui, tokios kaip jodas arba gyvsidabris. Apskritai galima teigti, kad 90% organinių junginių gali būti adsorbuoti aktyvintosios anglies, o tik 10% gali būti laikomi silpnai adsorbuojami arba visiškai neadsorbuojami. Tačiau ne visi junginiai yra adsorbuojami su tuo pačiu efektyvumu, adsorbcijos procesas priklauso nuo daugelio veiksnių.

Svarbiausi iš jų yra šie:

  • šalinamų junginių pobūdis ir rūšis – geriau adsorbuojami yra junginiai pasižymintis didesniu molekuliniu svoriu, mažesniu garų slėgiu ir aukštesne virimo temperatūra
  • aktyvuotos anglies pluošto tipas - porų dydžio ir skersmens pritaikymas prie šalinamu junginiu padidina proceso efektyvumą
  • šalinamų junginių koncentracija - adsorbcijos gabėjimas didėja kartu su koncentracija
  • drėgmė - daugelyje atvejų drėgmės padidėjimas sumažina adsorbcijos proceso veiksmingumą
  • slėgis – slėgio padidėjimas pakelia adsorbcijos talpą
  • temperatūra - adsorbcijos efektyvumas mažėja temperatūrai didėjant
  • kitų junginių buvimas – įvairūs mišinio komponentai konkuruoja dėl vietos aktyvintosios anglies porose
  • kontakto laikas – rekomenduojamas anglies sąlyčio su valoma medžiaga laikas yra skirtingas kiekvienam procesui

Pavyzdinė adsorbcijos izoterma ChZT šalinanimo procesui iš pramoninių nuotekų. Diagramoje parodyta veiksmingumo skirtumas, priklausomai nuo panaudotos aktyvuotos anglies rūšies.

Pavyzdinė adsorbcijos izoterma ChZT šalinanimo procesui iš pramoninių nuotekų. Diagramoje parodyta veiksmingumo skirtumas, priklausomai nuo panaudotos aktyvuotos anglies rūšies.

Aukščiau paminėtų principų panaudojimo gebėjimas kartu su specialiomis žiniomis apie naudojamą produktą yra labai svarbūs renkantis aktyvintos anglies rūšį. ACES Sp. z o.o. komanda remiantis savo patirtimi siekia, kad pasiūlytos aktyvintos anglys užtikrintų maksimalų veiksmingumą. Siekiant atsakyti į jūsų papildomus klausimus prašome Jus apsilankyti skyriuje Kontaktas

Taip pat skaitykite: