Granuliuota anglis

Granuliuota anglis

Granuliuota anglis – aktyvuotos anglies granulės neturi reguliarios formos. Šios anglys dažniausiai yra naudojamos skysčių valymui. Nors kartais granuliuota anglis, kurios granulės yra šiek tiek didesnės yra naudojama oro ir dujų valymo procese arba kaip reakcijos katalizatorius.

Populiariausi aktyvuotos anglies naudojimo būdai tai:

 • geriamojo vandens valymas municipaliniuose vandens valymo įrenginiuose (spalvos, skonio ir kvapo pagerinimas, pesticidų ir huminių junginių šalinimas),
 • katalizinis, chloro ir ozono liekanų, šalinimas,
 • ChDS, AOX sumažinimas nuotekų valyme,
 • organinių junginių (BTEX) šalinimas vandens ir dirvožemio remediacijos procese,
 • maisto produktu blukinimas (cukraus, gliukozės)
 • parafino ir farmacijos gliceryno valymas

Presuota anglis

Presuota anglis

Presuota anglis – ši anglis pasižymi volelių forma. Šių volelių ilgis yra nemažiau nei du kartus didesnis už skersmenį. Filtravimo telkinys su presuota aktyvinta anglimi sudaro mažesnį oro pasipriešinimą negu tokio pat aukščio telkinys su granuliuota aktyvuota anglimi. Todėl šios anglies tipas yra dažniausiai naudojamas filtravimui ir oro bei dujų vėdinimui.

Svarbiausi panaudojimai tai:

 • Lakiųjų organinių junginių (LOJ) mažinimas
 • poreakcinių dujų gryninimas iš įvairių tipų užteršimų
 • kvėpavimo takų apsauga
 • oro dezodoracija, pavyzdžiui, salių kuriose yra perkraunamos atliekos arba patalpų, kuriose yra tvarkomos nuotekos
 • organinių tirpiklių atkūrimas
 • gamtinių dujų ir biodujų valymas

Impregnuota anglis – paprastai tai yra presuota anglis, kurios paviršius yra padengtas tinkamu cheminiu junginiu (impregnatu). Tinkamą veikliosios medžiagos pasirinkimas leidžia išnaudoti chemisorbcijos reiškinį siekiant padidinti reakcijos efektyvumą. Impregnuotos anglys visų pirma yra naudojamos kataliziniame neorganinių junginių šalinime iš įvairių rūšių dujų. Populiariausi impregnuotų anglių naudojimo būdai tai:

 • oro gaivinimas, nuo junginių keliančių nemalonų kvapą, tokių kaip H2S arba NH3
 • neorganinių priemaišų šalinimas iš reakcinių dujų
 • biodujų gryninimas nuo vandenilio sulfido
 • gamtinių dujų valymas nuo gyvsidabrio

Miltelių pavidalo anglis

Miltelių pavidalo anglis

Miltelių pavidalo anglis – tai aktyvuota anglis, kurios granulės po sumalimo yra šimtosios milimetro dalies dydžio. Šios aktyvintos anglies rūšies naudojimas paprastai reikalauja specialios dozavimo sistemos. Miltelių pavidalo anglis yra naudojama:

 • geriamojo vandens valymui (paviršinio vandens per žydėjimą ar požeminės vandens siekiant sumažinti humuso junginius)
 • organinių junginių ChZT czy AOX tipo šalinimui nuotekų valymo procese
 • aktyviųjų nuosedų praturtinimui
 • cheminių ir maisto produktų blikinimui
 • dioksinų, furanų ir gyvsidabrio šalinimui iš dujų susidariusių atliekų termiško apdorojimo metu

Taip pat skaitykite: