Kas yra biodujos ir kokia yra jų sudėtis?

HDPE filtrai – biodujų valymo sistema

HDPE filtrai – biodujų valymo sistema

Biodujos - tai organinės medžiagos anaerobinio fermentavimosi produktas. Biodujų gamybai gali būti naudojamos biologiškai skaidžios atliekos, gyvūnų išmatos, energetiniai augalai ir nuotekų dumblas. Į fermentacijos proceso metu susidarančių dujų sudėtį įeina metanas, anglies dioksidas, vandenilis, azotas, deguonis, vandenilio sulfidas ir, dažnai, siloksanai bei aromatiniai junginiai. Kad biodujų deginimas vyktų be jokių problemų, biodujų jėgainės eksploatuotojas turi sutelkti dėmesį į vandenilio sulfido, siloksanų ir aromatinių junginių pašalinimą.

Kodėl būtina pašalinti vandenilio sulfidą iš biodujų?


Vandenilio sulfido dalelė

Vandenilio sulfidasr (H2S) - to nedidelis neorganinis junginys, kuris visiems asocijuojasi su supuvusių kiaušinių kvapu. Be nemalonaus kvapo, vandenilio sulfidas taip pat gali sukelti koroziją. Korozijos paveiktos biodujų jėgainėse veikiančių turbinų ir variklių detalės taptų avarijų priežastimi, o su remonto darbais susijusios prastovos lemtų energijos gamybos nuostolius bei brangių įrengimų remontui skirtas išlaidas. Būtent todėl visi biodujų deginimui skirtų įrenginių gamintojai nustato viršutinę vandenilio sulfido koncentracijos ribą. Atsižvelgiant į tai, kokiu būdu susidaro biodujos, dažnai vandenilio sulfido koncentracija būna didesnė nei leistina. Paprasčiausias ir efektyviausias būdas vandenilio sulfido kiekiui sumažinti yra naudoti aktyvintąją anglį, skirtą vandenilio sulfido kiekio redukcijai. Šiam tikslui siūlome Jums Sorbotech GERS produktų liniją.

Kodėl biodujose neturėtų būti siloksanų?


Siloksanų dalelė

Siloksanai – tai silicio organiniai junginiai, plačiai naudojami kosmetikos, maisto ar automobilių pramonėje. Dėl tos pačios priežasties jie dažniausiai aptinkami sąvartynų dujose bei dujose, kurios susidaro nuotekų valymo įrenginiuose. Biodujų deginimo metu, veikiant aukštai temperatūrai, susidaro silicio dioksidas (SiO2) arba silikatai (SixOy), kurie nusėda ant variklių ir turbinų detalių, o tai, paprastai tariant, padidina trintį ir nusidėvėjimą. Būtent todėl šie junginiai turi būti pašalinti iš biodujų. Dėl savo sandaros ir savybių siloksanai yra puikiai absorbuojami tokių aktyvintosios anglies filtrų, kaip Sorbotech GE.

Aromatiniai junginiai – kodėl nereikėtų jų užmiršti?

Aromatiniai junginiai, dažnai vadinami LOJ, aptinkami kartu su siloksanais. Jų deginimas negresia variklio korozija ar padidėjusia trintimi. Taigi kodėl taip svarbu yra nustatyti LOJ kiekį tiriamose biodujose? Ogi todėl, kad lakieji organiniai junginiai konkuruoja su siloksanais dėl vietos aktyvintosios anglies porose. Tai reiškia, kad LOJ prisotina filtre esančią aktyvintąją anglį ir ją tenka dažniau keisti.

Visiems išvardintiems teršalams pašalinti yra reikalinga technologija, kuri būtų efektyvi, paprasta ir rentabili. Visomis šiomis savybėmis pasižymi instaliacijos, pagrįstos aktyvintąja anglimi. Specialiai paruošta Sorbotech GERS arba Sorbotech GE serijos anglis leidžia veiksmingai pašalinti vandenilio sulfidą ir siloksanus. Siekiant visiškai išnaudoti Sorbotech anglies absorbcines galimybes, rekomenduojame naudoti atitinkamą filtrą iš Sorbofil GPE serijos. Susisiekite su mumis ir mes padėsime Jums pasirinkti Jūsų poreikius atitinkantį sprendimą.