Panaudota aktyvinta anglis yra atliekos, kurios turi būti utilizuotos arba perdirbtos. Surinkti, pervežti, utilizuoti ar perdirbti gali tik subjektai, turintys tam tikslui reikiamus leidimus.